НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Методи вимірювання радону у воді

(Загальні міркування щодо застосування різних методів)

Для визначення питомої активності радону у воді находять застосування різні методи: метод гамма-спектрометрії; еманаційній метод; метод рідинно-сцинтиляційного лічення. Існують інші методи та їх комбінації на основі вимірювання радону в повітрі або дочірніх продуктів розпаду радону (ДПР) в повітрі. Зазначені методи відрізняються їх чутливістю і особливостям застосування.

Метод гама-спектрометрії
У його основі вимірювання дочірніх продуктів розпаду радону ДПР (свинець-214, вісмут-214) в герметичній посудині об'ємом 500-1000 мл. Застосовують гамма-спектрометри з детекторами сцинтиляційного і напівпровідникового типу. Для калібрування використовують зразки, які містять рівноважний радій-226 (вимірюють гамма- лінії свинцю-214, вісмуту-214) в пробах з густиною близькою до 1,0. При використанні скляних посудин одночасне вимірювання калію-40 утруднено. Проби води рівноважні за винятком, якщо вода для вимірювання переливається у вимірювальний посудину безпосередньо перед виміром. Ефективність реєстрації становить до 1,0-5,0%.

Еманаційній метод
Цей метод давно і широко використовується для вимірювань радону в повітрі. Для вимірювань радону у воді використовується дегазація проби води. Спочатку проводиться вакуумування (відкачування) вимірювальної (сцинтиляційне) камери, а потім в неї закачується повітря з приєднаного до неї барботера частково заповненого досліджуваною пробою води. Для стандартизації процедури і методу використовують фіксований розмір барботера і фіксовану порцію води. Проба (100-200 мл) вимірюється після врівноваження радону з дочірніми продуктами за допомогою приєднання сцинтиляційної камери до фотоелектронної підсилювача (ФЕП). Находять застосування змінні еманаційні камери - по декілька у комплекті до одного ФЕП. Камери у залежності від об'єму та конфігурації мають ефективність реєстрації радону в рівновазі з ДПР - 150-180%.

Метод рідинно-сцинтиляційного лічення (РСЛ)
РСЛ - сучасний метод реєстрації випромінювань. Він дозволяє реєструвати бета- і або альфа-випромінювання. У разі радону реєструють альфа-випромінюючі радіонукліди - радон-222, полоній-218 і полоній-214. Ефективність реєстрації може становити до 200% для рівноважних (радон-222, полоній-218) і до 300% для рівноважних (радон-222, полоній-218 і полоній-214). Обсяг проби, що використовують, становить до 10 мл для стандартної 20 мл вимірювальної пляшечки (віалки) для сцинтиляційної рідини (РС), яка змішувана з водою або 10-20 мл для РС, який не змішується з водою. У разі потреби РС який не змішується з водою дозволяє екстрагувати радон з проби води більшого об'єму, що дає значно вищу чутливість методу.

Загальна ефективність реєстрації кожного методу визначається мультиплікативно власною ефективністю лічення і ефективним об'ємом води, що використовується для проби. Загальна ефективність може бути підвищена (при необхідності) застосуванням концентрування - екстракції з більшого об'єму.


Safewater Water ¦ дослідження води ¦ Water RU ¦ Water EN ¦ Radionuclides ¦ Radium ¦ Radon ¦ Uranium
Radiocarbon ¦ Analytic ¦ Tritium ¦