НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Уран у питній воді

Радій : Радон : Уран : Радіонукліди
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, як і де, зустрічається уран в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров'я; думку колективних і приватних власників свердловин по вирішенню проблем урану; і гігієнічні нормативи по урану. Забруднення артезіанських свердловин.

Що таке уран?

Уран - поширений елемент, який зустрічається у грунті і кам'яній породі у всьому світі. Він радіоактивний. Концентрація широко коливається в залежності від типу мінерала у складі грунту або кам'яної породи. Наприклад в граніті він може бути вищим.

Яким чином уран надходить у воду?

Уран надходить у питну воду, коли вода розчиняє мінерали, що містять уран. Більш значні рівні урану можуть бути виявлені імовірно у воді артезіанських свердловин у порівнянні до колодязів або поверхневих джерел води. Кількість урану коливається з концентрацією урану в кристалічній породі. Свердловини містять більше урану в місцях з гранітом, піщанником і кам'янистою кристалічною породою.

Який ефект впливу урану в воді на здоров'я?

Хімічні властивості урану в воді складають більшу проблему ніж його радіоактивність. Дослідження свідчать, що велика концентрація урану в воді призводить до впливу на нирки.

Як можна впевнитись у присутності урану у питній воді?

Для того щоб впевнитись у присутності урану у питній воді, необхідно провести лабораторні дослідження.
А що, коли концентрація урану у питній воді перевищує гігієнічні регламенти?
Коли урану у воді багато, а його кількість перевищує гігієнічні регламенти, можна виконати наступне:
  • Замінити джерело води на поверхневе
  • Використовувати бутильовану воду
  • Вести обробку води зі свердловини (дистилювання і зворотний осмос)

Як досліджують уран у воді?

- Визначають масу урану - мкг. на літр: фотометричний, калориметричний методи.
- Визначають активність урану - Бк на літр: альфа-спектрометричний, рідинно-сцинтиляційний метод.
Для підготовки проб використовують:
- концентрування (сумісне висадження) і
- селективне виділення:
-- іонообмінні смоли,
-- екстрагенти (трибутилфосфат).


Water UA RU EN¦ Radionuclides Radium Radon Uranium¦ Quantulus¦ Radiocarbon ¦ Tritium
Radiocarbon dating at Kyiv, Ukraine