НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Уран у воді свердловин

Ra : Rn : U : Радіонукліди
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і в якій кількості зустрічається уран в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров'я; думку колективних і приватних власників свердловин щодо вирішення проблем урану; гігієнічні нормативи по урану, забруднення води артезіанських свердловин. Що таке уран? Уран - поширений радіоактивний елемент, який зустрічається у грунті і кам'яній породі у всьому світі. Концентрація широко коливається в залежності від типу мінерала у складі грунту або кам'яної породи. Наприклад, підвищені рівні урану можуть спостерігатися в граніті.

Яким чином уран надходить у воду? Уран надходить у питну воду, коли вода розчиняє мінерали, що містять уран. Значні рівні урану більш імовірно можуть бути виявлені у воді артезіанських свердловин порівняно з колодязями або поверхневими джерелами води. Кількість урану у воді залежить від концентрації урану у кристалічній породі. Свердловини містять більше урану в місцях з гранітом, піщаником і кам'янистою кристалічною породою.

Вплив урану на здоров'я?

В питній воді хімічна токсичність урану складає більшу проблему, аніж його радіоактивність. Дослідження свідчать, що значні рівні урану в питній воді негативно впливають на нирки.

Як виявити уран у питній воді?

Для того, щоб впевнитись у присутності урану у питній воді, необхідно провести лабораторні дослідження:
- визначають масу урану в мкг на літр (фотометричний, калориметричний методи);
- визначають активність урану в Бк на літр (альфа-спектрометричний, рідинно-сцинтиляційний методи).

Для підготовки проб використовують:
- концентрування (сумісне висадження) і
- селективне виділення:
-- іонообмінні смоли,
-- екстрагенти (трибутилфосфат).


А що, коли концентрація урану у питній воді перевищує гігієнічні регламенти?
При виявленні підвищених рівнів урану в воді рекомендується:
дослідження води RU EN¦ Радіонукліди Радій Радон Уран¦ Quantulus¦ Radiocarbon ¦ Tritium

Уран : Радіоактивність у воді свердловин