НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Радон : Аерація!

Ra : Rn : U : Радіонукліди
Радон - це радіоактивний газ. Радон містять всі системи питного і господарського водозабезпечення, але лише в деяких із них кількість радону помітна або така, що перевищує гігієнічні регламенти.
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і коли зустрічається підвищений радон в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров'я; які гігієнічні нормативи щодо вмісту радону.


Зміст

  1. Де зустрічається підвищений радон у воді?
  2. Де радон складає проблему?
  3. Як досліджують радон у питній воді?
  4. Які гігієнічні нормативи для радону?
  5. Який ризик для здоров'я несе радон?
  6. Як можна знизити вміст радону у воді?
  7. Чи може зниження вмісту радону у воді викликати інші проблеми?
  8. Чи може радон скласти проблему в приватних системах водокористування?
  9. Фільтрування чи аерація води? Як видалити радон із води?
Де зустрічаються підвищені рівні радону у воді?
Найбільші рівні радону зустрічаються у водах, які омивають кристалічні породи високої тріщинуватості з високим вмістом радію, а також піски, в яких відбулося перевідкладення радію, вимитого раніше із кристалічних порід.

Де спостерігається проблема радону?
Всі кам'яні породи містять радій. Спонтанний розпад радію супроводжується еманацією - радоном. Товщі порід продукують газ - еманацію. Коефіцієнт еманації тим вищий, чим вища тріщинуватість порід. Тільки незначна частина радону, який акумулюється у воді, накопичується із радію у воді. Кількість радону у воді визначає кількість радію у породі та коефіцієнт еманації. Підземна вода накопичує радон з великих масивів геологічних порід. Всі ці факти визначають те, що кількість радону у воді суттєво більша за кількіоть радію, часто в десятки і сотні разів.

Гігієнічні нормативи на 222Rn у воді
ДСАНПіН 2.2.4-171-10, НРБУ-97 п.8.6.4 встановлюють гігієнічні нормативи щодо вмісту радону у воді джерел питного і господарського водозабезпечення.
Рівень дії щодо вмісту радону (222Rn) в джерелах господарсько-питного водозабезпечення складає 100 Бк.л-1.

Моніторинг 222Rn в питній воді
При використанні води артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення або при реалізації води артезіанських і інших джерел через торгівельну мережу, необхідно знати вміст радону у воді. Дослідження проводяться в лабораторії. Проба води, об'ємом близько 1 літра, відбирається для дослідження в герметичний посуд. Дослідження виконують протягом кількох днів з моменту відбору проби. Перевірка якості води має проводитися не рідше одного разу на 3 роки.

Який ризик для здоров'я несе 222Rn у воді?

Відомо, що вплив радону із води практично зводиться до його інгаляційного надходження і опромінення легенів. Встановлено, що коефіцієнт переходу радону із води в повітря приміщень складає (0,5 - 1,0).10-4. Якщо кількість радону у воді відповідає нормативу 100 Бк.л-1 це викликає додаткову концентрацію радону в повітрі приміщення на рівні 10 Бк.м-3, що відповідає величині фонової концентрації радону в житлових приміщеннях.
Лише при значному перевищенні нормативу по радону в воді його внесок в дозу опромінення можна порівнювати із внеском радону, який надходить із грунту та/або будівельних матеріалів.

Ризики від радону у воді (США) Як можна зменшити вміст радону у воді?

Для кожної системи водозабезпечення, в якій рівень радону перевищує гігієнічні нормативи, необхідно визначити найкращі профілактичні засоби покращення ситуації. Коригуючі методи включають: комбіноване використання води із більш ніж одного джерела (свердловини), використання нового джерела води, або видалення радону обробкою води - аерацією (продування повітрям). Зазвичай аерація води дає ефективність близько 90%, тобто вона знижує кількість радону у воді в 10 разів.

Іншим методом очищення води від радону є застосування фільтрів на основі активованого вугілля. Це дорожчий метод. Він застосовується для індивідуальних систем водопостачання або систем колективного водопостачання обмеженої продуктивності. Зазвичай ефективність очищення води від радону складає 95-99%, що відповідає зниженню вмісту радону в 20-100 разів.

Цей метод тягне за собою проблеми поводження з фільтром в разі використання високоактивної води: під час його роботи створюється поле гамма-випромінювання, зумовлене ДПР радону, що вимагає його встановлення в місцях обмеженого перебування людей, а відпрацьований фільтр часто доводиться утилізувати як радіоактивні матеріали. Фільтр також сорбує радій-226 і уран із води.

Які проблеми несе очищення води від радону?
Застосування аерації в процесі підготовки води сприяє підвищенню ефективності очищення води за іншими елементами. Так, в разі застосування аерації система очищення води від заліза, отже, і урану, працює більш ефективно.

Як щодо приватних свердловин?
У загальному випадку приватні свердловини не буряться на глибину геологічних горизонтів, які містять велику кількість радію. Тим не менше, помітні кількості радону можуть спостерігатися в навіть неглибоких свердловинах і колодязях, що говорить про необхідність проведення їх досліджень.

Фільтр або аерація води? Як чистити?
Очищення води від радону є більш ефективним при аерації, коли він викидається в повітря. У разі фільтрування фільтр акумулює радон, з якого накопичуються дочірні продукти, які є джерелами гамма-випромінювання. Тобто фільтр може бути інтенсивним гамма-випромінювачем.
Наявність аератора в системі очищення води покращує ефективність роботи систем водоочистки за іншими показниками: залізом і ураном.

Ви виявили високий вміст радону в воді?
Комбінована система очистки води ??? Ви його видалили. !!!

Комбінована система очистки води від радону (Натисніть для збільшення)

Схема очистки води і її елементи (Завантажити окремим документом (PDF)

Що далі?

Інші приклади інсталляції систем очистки води.
Знайте: високий вміст радону часто є індикатором присутності інших значущих радіонуклідів.Узагальнені дані 20 років моніторингу радону-222 у питній воді в Україні. / Generalized Data for 20 Years of Radon-222 Monitoring in Drinking Water of Ukraine. DOI:10.32918/nrs.2022.4(96).04
На цій сторінці приведені деякі матеріали з: http://www.dnr.state.wi.us/org/water/dwg/radium.htm

Радон : Радіоактивність у воді свердловин. Аерація!


дослідження води RU EN ¦ Радіонукліди Радій Радон Уран ¦ Quantulus ¦ Tritium