НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Радон у питній воді

Радій : Радон : Уран : Радіонукліди
Всі системи питного і господарського водозабезпечення містять природний радон. Тільки в деяких із них кількість радону помітна або така, що перевищує гігієнічні регламенти.
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і коли зустрічається підвищений радон в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров'я; і гігієнічні нормативи по радону. Вміст радону в артезіанських свердловинах.


Зміст

  1. Де зустрічається підвищений радон у воді?
  2. Де радон складає проблему?
  3. Як досліджують радон у питній воді?
  4. Які гігієнічні нормативи для радону?
  5. Який ризик для здоров'я несе радон?
  6. Як можна знизити вміст радону у воді?
  7. Чи може зниження вмісту радону у воді визвати інші проблеми?
  8. Чи може радон скласти проблему в приватних системах водокористування?
  9. Фільтрування чи аерація води? Чим чистити радон у воді?

Радон. Де зустрічається підвищений рівен радону у воді?

Найбольші рівні радону у воді зустрічаються у водах, які омивають кристалічні породи високої тріщинуватості з високим вмістом радію, а также омивають піски в яких відбулось перевідкладення радію вимитого раніше із кристалічних порід.

Радон. Де спостерігається проблема?

Всі кам'яні породи містять радій. Спонтанний розпад радію дає еманацію - радон. Товщі порід мають властивість продукувати газ - еманацію. Коефіцієнт еманації тим виший, чим виша тріщинуватість порід. Тільки незначна частина радону, який акумулюється у воді, накопичується із радію у воді. Кількість радону у воді визначає кількість радію у породі і коефіцієнт еманації. Підземна вода накопичує радон з великих масивів геологічних порід. Ці факти визначають те, що кількість радону у воді суттєво вища кількості радію, часто в десятки і сотні разів.

Радон. Які гігієнічні нормативи на 222Rn у воді?
РАДОН: Стандарти, нормативи

ДСАНПіН 2.2.4-171-10, Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97 п.8.6.4) встановлюють гігієнічні нормативи на вміст радону у воді джерел питного і господарського водозабезпечення.

Рівні дії для природних радіонуклідів в джерелах господарсько-питного водозабезпечення складають, зокрема, радон - (222Rn) - 100 Бк.л-1.

Радон. Як проводиться моніторинг 222Rn в питній воді?

При використанні води артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення або при реалізації води артезіанських і інших джерел через торгову мережу, кожне джерело (свердловина або група свердловин, які використовуються одночасно) повинно мати паспорт радіаційної якості води.
Дослідження проводяться в лабораторії. Проба води, об'ємом юлизько 1 літра, відбирається для дослідження в герметичний посуд. Дослідження виконують протягом кількох днів з моменту відбору проби. Перевірка якості води має проводитися не рідше одного разу на 3 роки.

Радон. Який ризик для здоров'я від 222Rn у воді?

Відомо, що дія радону із води практично зводиться до його інгаляційного надходження і опромінення легенів. Встановлено, що коефіцієнт переходу радону із води в повітря приміщень складає (0,5 - 1,0).10-4. Якщо кількість радону у воді відповідає нормативу 100 Бк.л-1 це дає додаткову концентрацію радону в повітрі приміщення рівну 10 Бк.м-3, що дорівнює величині фонової концентрації радону в житлових приміщеннях.
Тільки при значному перевищенні нормативу по радону в воді його вклад в дозу опромінення можна порівнювати із вкладом радону, який надходить із грунту і / або будівельних матеріалів.

Ризики від радону у воді (США :

Радон. Як можна знизити йоо вміст у воді?

Для кожної системи водозабезпечення, в якій рівень радону превищує гігієнічні нормативи, необхідно визначити кращі профілактичні засоби покращення ситуації. Коригуючі методи включають - комбіноване використання води із більш ніж одного джерела(свердловини), використання нового джерела води, або або витяг радону обробкою води - аерація води (продування повітрям). Зазвичай аерація води дає ефективність близько 90%, тобто ця процедура знижує кількість радону в воді в 10 разів.
Іншим методом очищення води від радону є застосування фільтрів на основі активованого вугілля. Це більш дорогий метод. Він застосовується для індивідуальної системи водопостачання або колективного водопостачання обмеженої продуктивності. Зазвичай ефективність очищення від радону складає 95-99%, що відповідає коефіцієнту очищення 20-100 разів.
Цей метод тягне за собою проблеми поводження з фільтром в разі використання високоактивної води: під час його роботи створюється поле гамма-випромінювання обумовлене ДПР радону, що вимагає його установки в місцях обмеженого перебування людей, а відпрацьований фільтр часто доводиться утилізувати як радіоактивні матеріали, оскільки фільтр також сорбує радій-226 і уран.

Радон. Які проблеми несе очищення води від радону?

Застосування аерації в процесі підготовки води сприяє підвищенню ефективності інших елементів очищення води. Так в разі застосування аерації система очищення від заліза (урану) працює більш ефективно.

Як щодо приватних свердловин?

У загальному випадку приватні свердловини не буряться на глибину тих геологічних горизонтів, які містять велику кількість радію. Тим ні менш радон може спостерігатися в помітних кількостях навіть в неглибоких свердловинах і колодязях, що говорить про необхідність проведення досліджень.

Фільтр або аерація води? Чим чистити?

Фільтрація води більш дієва по відношенню до радону - він викидається в повітря. У разі роботи фільтра, фільтр акумулює радон з якого накопичуються дочірні продукти, які є джерелами гамма-випромінювання. Тобто фільтр може бути інтенсивним гамма-випромінювачем. Наявність аератора в системі очищення води покращує ефективність роботи систем водоочистки по іншим показниками - по залізу і по урану.


Ви виявили високий вміст радону в воді? Ви його очистили. Що далі?
Знайте : Адже високий радон часто є індикатором присутності інших значущих радіонуклідів.


На цій сторінці приведені деякі матеріали з: http://www.dnr.state.wi.us/org/water/dwg/radium.htm

E-mail Us¦ Water UA RU EN¦ Radionuclides Radium Radon Uranium¦ Quantulus¦ Tritium

Kyiv, Ukraine