НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10. Water radioactivity testsSite Map ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Вимірювання природної радіоактивності. НРБУ-97 п.8.6.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ВОДИ


Дослідження проводяться в лабораторії радіаційного моніторингу ДУ ІГЗ АМН України ім.Марзеева.

02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА. Відповідальна особа – Бузинний Михайло Георгійович,
тел./факс. 380 44 513-70-74 mbuz@ukr.net


Радіаційна якість води: ДСАНПіН 2.2.4-171-10

Перевірка якості включає визначення питомої активності радону 222Rn, радію - 226Ra, 228Ra та урану. Робота виконується по індивідуальному договору,
Вартість - 3900 грн включаючи ПДВ.
Про доставку (дата, час) зразків слід інформувати за телефоном. Об’єм зразка складає 6 літрів. Зразок відбирається з крану після 15-20 хвилин пропускання води. Вода відбирається до герметичного посуду і закривається герметично. Час доставки зразків не повинен перевищувати 2-3 доби з моменту відбору. Радіохімічні дослідження виконуються протягом 7-10 днів.
При обслідуванні джерел до складу яких входять декілька свердловин виконується повний аналіз усередненого зразка (кущ, РЧВ, або інше), крім того слід провести дослідження питомої активності радону (222 Rn) в зразках води окремих свердловин. Зразки води на дослідження питомої активності радону слід відбирати в посуд, що можно загерметизувати ємністю від 0.5 літра.
Вартість дослідження питомої активності радону складає 435 грн.

Для кожного джерела (свердловини) слід надати таку інформацію:
 • Глибина,
 • Дебет,
 • Кому належить (назва організації та адреса).
 • Скільки людей використовує воду?.

 • Для оформлення договору слід надати таку інформацію:
  Юридична особа, керівник, адреса, телефон факс, банківські реквізити, № свідоцтва та індивідуальний № платника податку (для офopмлeння податкobої наkладнoї).

  ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Радіоактивність.


  Проблему радіоактивності води слід розглядати окремо для поверхневих і підземних джерел води. Регіональні проблеми води більш проявляються для підземної води.

  Поверхневу воду покривають дослідження сумарної альфа- і бета- активності. Тільки індустрійні райони (шахти, ГЗКи, гірничі заводи) можуть потребувати виконання розгорнутих (понуклідних) досліджень.

  Підземна вода - в багатьох місцях потребує виконання досліджень по розширеному сценарію НРБУ-97 (п.8.6.4) для більшості проб. Насправді ми це уже передбачали, коли готували текст НРБУ-97.

  За останні роки нами виконане дослідження більш 500 проб питної води підземних джерел. Аналіз даних [EH2011-1] показує, що більше половини проб не задовольняє вимогам (ДСАНПіН) по критерію на суммарної альфа-активності.

  В той-же час слід пам'ятати, що цезій-137 і стронцій-90, як аварійні забруднювачі, можуть визначати радіоактивність води тільки локально і тілько для поверхневих джерел.

  Вартість дослідження сумарної альфа- і бета- активності - 1500 грн.


  Дослідження на відповідність до Вимог Європейської Директиви:
  Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною"
  від 3 листопада [...] Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 03.11.1998 № 98/83/ЄС


  ДСАНПіН 2.2.4-171-10. : Визначення радіоактивності. М.Бузинний.

  ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Определение радиоактивности.


  Radiocarbon dating at Kyiv, Ukraine

  Design by Mobifreaks.com