НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10. Water radioactivity testsДослідження на відповідність до вимог Європейська Директива 98/83/EC:
Директива Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною" від 3 листопада [...] Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 03.11.1998 № 98/83/EC


Ми проводимо дослідження відповідності води питної на відповідність Директиви Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною" понад 10 років. Ми досліджуємо вміст тритію у воді, ми проводим дослідження дозоформуючих радіонуклідів у воді, ми розраховуємо дозу опромінення за рахунок вживання води.
ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Вимірювання природної радіоактивності. НРБУ-97 п.8.6.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ВОДИ
Дослідження проводяться в лабораторії радіаційного моніторингу ДУ ІГЗ АМН України ім.Марзеева.
02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА. Відповідальна особа – Бузинний Михайло Георгійович, тел./факс. 380 44 513-70-74 radmonitoring@ukr.net

Радіаційна якість води: ДСАНПіН 2.2.4-171-10

Перевірка якості включає визначення питомої активності радону 222Rn, радію - 226Ra, 228Ra та урану. Робота виконується по індивідуальному договору,
Вартість - (Звертайтесь до нас) грн у тому числі ПДВ.
Про доставку (дата, час) зразків слід інформувати за телефоном. Об’єм зразка складає 6 літрів. Зразок відбирається з крану після 15-20 хвилин пропускання води. Вода відбирається до герметичного посуду і закривається герметично. Час доставки зразків не повинен перевищувати 2-3 доби з моменту відбору. Радіохімічні дослідження виконуються протягом 7-10 днів.
При обслідуванні джерел до складу яких входять декілька свердловин виконується повний аналіз усередненого зразка (кущ, РЧВ, або інше), крім того слід провести дослідження питомої активності радону (222 Rn) в зразках води окремих свердловин. Зразки води на дослідження питомої активності радону слід відбирати в посуд, що можно загерметизувати ємністю від 0.5 літра.
Вартість дослідження питомої активності радону складає (Звертайтесь до нас) грн, у тому числі ПДВ.

Для кожного джерела (свердловини) слід надати таку інформацію:
 • Глибина,
 • Дебет,
 • Кому належить (назва організації та адреса).
 • Скільки людей використовує воду?.

 • Для оформлення договору слід надати таку інформацію:
  Юридична особа, керівник, адреса, телефон факс, банківські реквізити, № свідоцтва та індивідуальний № платника податку (для офopмлeння податкobої наkладнoї).

  ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Радіоактивність.


  Проблему радіоактивності води слід розглядати окремо для поверхневих і підземних джерел води. Регіональні проблеми води більш проявляються для підземної води.
  Поверхневу воду покривають дослідження сумарної альфа- і бета- активності. Тільки індустрійні райони (шахти, ГЗКи, гірничі заводи) можуть потребувати виконання розгорнутих (понуклідних) досліджень.
  Підземна вода - в багатьох місцях потребує виконання досліджень по розширеному сценарію НРБУ-97 (п.8.6.4) для більшості проб. Насправді ми це уже передбачали, коли готували текст НРБУ-97.
  За останні роки нами виконане дослідження більш 500 проб питної води підземних джерел. Аналіз даних [EH2011-1] показує, що більше половини проб не задовольняє вимогам (ДСАНПіН) по критерію на суммарної альфа-активності.
  В той-же час слід пам'ятати, що цезій-137 і стронцій-90, як аварійні забруднювачі, можуть визначати радіоактивність води тільки локально і тілько для поверхневих джерел.

  Вартість дослідження сумарної альфа- і бета- активності - (Звертайтесь до нас) грн, у тому числі ПДВ.

  Директива Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною" Дослідження на відповідність до вимог Європейської Директиви 98/83/ЄС:
  Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною"
  від 3 листопада [...] Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 03.11.1998 № 98/83/ЄС


  Посилання.

  GOOGLE Academia: Michael Buzinny / Mykhailo Buzynnyi / Михайло Георгійович Бузинний

  1. Concentrations of thorium and uranium in freshwater samples collected in the former USSR.
  2. Measurements of 226Ra, 222Rn and uranium in Ukrainian groundwater using ultra-low-level liquid scintillation counting.
  3. Природна радіоактивність питної води свердловин на території України.
  4. Elemental analysis of freshwater samples collected in the former USSR by inductively coupled plasma mass spectrometry.
  5. Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні.
  6. Natural radionuclides in underground water in Ukraine.
  7. Досвід вивчення природної активності води питного та господарського водопостачання в Житомирській області
  8. Radon-222 in water: concentrations, doses, standards.
  9. Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води.
  10. Еволюція гігієнічних регламентів для урану в питній та підземній воді.
  11. Экспрессный метод измерение содержания радона-222 и радия-226 в воде на основе экстракции и жидкостно-сцинтилляционного счета.
  12. ДИРЕКТИВА 98/83/EC І КОНТРОЛЬ РАДІОАКТИВНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ. М.Бузинний. Довкілля та здоров'я. №84. С.14-16.
  13. Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом. БУЗИННИЙ М.Г., МИХАЙЛОВА Л.Л. Номер: 4 (89) - Грудень, 2018 - Сторінки: 10-15

  ДСАНПіН 2.2.4-171-10. : Визначення радіоактивності. М.Бузинний.

  ДСАНПіН 2.2.4-171-10: Определение радиоактивности.


  Radiocarbon dating at Kyiv, Ukraine

  Design by Mobifreaks.com