НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10, Євродиректива 2020

Сумарна альфа- і бета активність води

Дослідження природної радіоактивності води, яке проводиться на виконання вимог НРБУ-97, п.8.6.4 включає, власне, визначення питомої активності радону, радію-226, радію-228 і урану (суми активності природної суміші ізотопів).

Впровадження ДСАНПіН 2.2.4-171-10 на питну воду відображає загальносвітову тенденцію - використання спрощених досліджень на першому кроці визначення радіаційної якості води - вимірювання сумарної альфа- і сумарної-бета-активності води. Метою такого підходу є економія коштів та ресурсів, необхідні при масових дослідженнях. За сценарієм ДСАНПіН 2.2.4-171-10 розгорнуті (понуклідні) дослідження проводяться тільки у випадку, якщо результати спрощених досліджень не задовольняють встановлених критеріїв: 0,1 Бк/л для сумарної альфа- активності води і 1,0 Бк/л для суммарної-бета-активності. В той-же час основними критеріями придатності води за радіаційними показниками є критерії НРБУ-97.

Закономірним є питання про те, як треба відноситись до того, що критерії радіаційної якості води сумарна альфа-активність і/або сумарна бета-активність води перевищені:
Так у випадку перевищення сумарної альфа- активності води (0,1 Бк/л) і/або суммарної бета-активності (1,0 Бк/л) необхідно виявити чи немає перевищення за конкретними радіонуклідами: радоном-222, радієм-226, радієм-228 і ураном (сумою активності природної суміші ізотопів) і у випадку поверхневих джерел - цезію-137 і стронцію-90.

Однак слід пам'ятати, що підвищену сумарну альфа-активність і/або сумарну бета-активність води можуть формувати радій-224 і його ДПР, калій-40, свинець-210 і полоній-210. У місцях скидів добуваючих і переробних підприємств можна очікувати і інші радіонукліди. Найбільш вірогідне преревищення показників сумарної альфа- активності і/або сумарної бета-активності артезіанської води пов'язані з радієм-224. У цьому випадку ідентифікація проблеми проста, оскільки ця активність суттєво спадає з характерним часом близько 3-х діб і приходить у відповідність критерію через 7-14 діб - тобто в такому випадку потрібні тільки повторні вимірювання проб.

Для інших випадків - потрібно виконати розгорнуті дослідження, тобто визначити вміст окремих радіонуклідів.

Дослідження води RU EN ¦ Радіонукліди Радій Радон Уран ¦ Quantulus ¦ Tritium