НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Радій в питній воді

Радій : Радон : Уран : Радіонукліди

Деякі системи питного і господарського водопостачання містять природний радій в кількості, що перевищує гігієнічні регламенти.
Ця Web сторінка дасть відповіді на традиційні питання про те, як і де зустрічається радій в системах водопостачання; який його вплив на здоров'я; думка колективних та приватних власників свердловин за рішенням проблем радію; і гігієнічні нормативи по радію. Забруднення артезіанських свердловин.

Содержимое

  1. Де зустрічається радій у питній воді?
  2. Де радій представляє проблему?
  3. Як проводиться моніторинг радію в питній воді?
  4. Які гігієнічні нормативи для радію?
  5. Який ризик для здоров'я представляє радій?
  6. Як можна скорегувати радієва проблему в колективній системі водопостачання?
  7. Чи може корекція радію дати інші проблеми?
  8. Чи може радій складати проблему в приватних системах водопостачання?

Де зустрічається радій?

Найвищі рівні радію у воді зустрічаються у водах, що омивають кристалічні породи високої тріщинуватості з високим вмістом радію, а також омивають піски в яких відбулося перевідкладення радію вимитого раніше з кристалічних порід.
Миттєвий ризик для здоров'я від споживання води, що містить невисоку активність радію, невисокий.

Де спостерігається проблема з радієм?

Всі кам'яні породи містять радій, зазвичай в малих кількостях. Підземна вода, яка повільно проходить через пори або тріщини в підземних шарах кам'яної породи, розчиняє мінерали. У тих місцях де порода містить значну кількість радію, і вода переміщається досить повільно, вода може отримати більш високу кількість радію.

Які гігієнічні нормативи для радію?

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97 п.8.6.4) встановлюють гігієнічні нормативи на утримання радію у воді джерел питного та господарського водопостачання. Активність природних радіонуклідів у воді джерел господарсько-питного водопостачання. Рівні дій для природних радіонуклідів в джерелах господарсько-питного водопостачання становлять:
--  для радію - (226Ra) - 1.0 Бк.л-1,
--  для радію - (228Ra) - 1.0 Бк.л-1.
--   для радону 222Rn - 100 Бк.л-1;
--   для урану (сумарна активність природної суміші) - 1 Бк.л-1

Як проводиться моніторинг радію в питній воді?

У разі використання води артезіанських свердловин для господарсько-питного водопостачання або реалізації води артезіанських та інших джерел через торговельну мережу, кожне джерело (свердловина або група свердловин, які використовуються одночасно) повинен мати паспорт радіаційної якості води.
Перевірка якості води повинна проводитися не рідше одного разу на п'ять років.

Який ризик для здоров'я від радію?

Відомо, що радій, при його значному надходженні в організм, може стати причиною раку кісток.
Встановлено, що тривале опромінення значними рівнями радію у питній воді тягне за собою "високий ризик раку кісток для опромінених." За оцінками Агентства по захисту навколишнього середовища США (EPA) довгострокове споживання води містить 5 пКи на літр (0.185 Бк на літр) тягне за собою 44 випадки додаткових смертей від раку на кожен мільйон опромінених. Ризик подвоюється до 88 випадків (10 пКи на літр) і потроюється до 132 випадків (15 пКи на літр) і т.д.
Як співвідноситься цей ризик з іншими ризиками в житті? він приблизно того ж порядку як і ризик смерті від блискавки або торнадо. На щастя ризик від радію є керованим, оскільки радій з води може бути витягнутий.

Як колективні системи водопостачання можуть бути скориговані по радію?

Для кожної системи водопостачання, в якій рівень радію перевищує гігієнічні нормативи, повинні бути визначені кращі профілактичні заходи для її ситуації. Якість, залежність, складності в монтажі і роботі обладнання, вартість альтернатив є важливими факторами. Коригувальні методи включають отримання нового джерела води, освітлення води з більш ніж одного джерела або витяг радію обробкою води. Два перших зазвичай кращі до застосування оскільки вони менш дорогі і не відкривають додаткових проблем, пов'язаних з утилізацією відходів.

Якщо можливо, джерело підготовленої поверхневої або підземної води з меншою кількістю радію з іншого геологічного горизонту повинен бути замінений повністю або використаний для розведення з існуючим джерелом. Системи, в яких неможливо використовувати ці варіанти, повинні отримувати підготовлену воду без радію.

Найбільш недорогим методом є іонообмінний метод на основі синтетичних цеолітів, подібного використовуваному в домашніх пом'якшувач води. Як очікується, такий процес пом'якшення води прибирає близько 90% радію. Однак він збільшує щоденне надходження натрію на 200 - 400 мг в порівнянні з оцінним середнім денним надходженням 2,000- 7,000 мг.
Підвищене надходження натрію за рахунок іонообміну може бути суттєвим для деяких людей, зокрема на низькосольовій дієті, але, в більшості випадків збільшення надходження не перевищує 10% від середнього по дієті надходження натрію. Значна кількість очисних пристроїв може знадобитися для колективних систем з великою кількістю свердловин.

Інші можливі методи підготовки води включають застосування золи або методу на основі зворотного осмосу. Порівняно високі інсталяційні та експлуатаційні витрати можуть обмежити застосовність цих систем для України.

Чи може очищення води від радію створити інші проблеми?

Всі процеси підготовки води призводять до накопичення рідких і твердих відходів, які містять радій в різних кількостях. Ці побічні продукти повинні бути утилізовані відповідним чином.

Як щодо приватних свердловин?

У загальному випадку приватні свердловини не буряться на глибину тих геологічних горизонтів, які містять велику кількість радію. Однак радій в помітних кількостях може бути знайдений навіть в неглибоких свердловинах і колодязях, що говорить про необхідність проведення досліджень.

На даній строрінці застосовуються частково матеріали з: http://www.dnr.state.wi.us/org/water/dwg/radium.htm

E-mail Us¦ Water UA RU EN¦ Radionuclides Radium Radon Uranium¦ Quantulus¦ Tritium
Copyright © 2000 - 2019 Dr. Michael G. Buzinny
Page last saved at: 6/08/2019


Radiocarbon dating at Kyiv, Ukraine