НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Природні радіонукліди у воді

Ra : Rn : U : Радіонукліди

Що таке природні радіонукліди?
Природні радіонукліди (ПРН) - це радіоактивні елементи, які присутні в навколишньому середовищі, включаючи грунт і воду.

Що таке радіоактивність?
Радіоактивність - це спонтанне перетворення хімічних елементів, яке супроводжується випромінюванням енергії. Результатом розпаду є альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Радиоактивність вимірюється в Бекерелях (Бк). 1 Бк відповідає одному розпаду радіоактивного атома за секунду.

Яким чином радіонукліди надходять у воду?
Наявність радіонуклідів у воді природна. Радіонукліди надходять у воду при її контактуванні з грунтами та геологічними породами.

В яких джерелах води рівні радіонуклідів вищі?
Вода артезіанських свердловин більш імовірно має вищі рівні вмісту радіонуклідів у порівнянні з поверхневою водою або водою колодязів.

Які дослідження необхідні для води свердловин?

- НРБУ-97 встановлює обмеження щодо рівнів вмісту урану, радону, радію-226 і радію-228 у воді артезіанских свердловин.
- ДСАНПіН 2.2.4-171-10 встановлює вимоги до рівня радіоактивності питної води за показниками: сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність або активність урану, радону, радію-226 і радію-228.
- Директива Ради 98/83/EC встановлює вимоги до рівня вмісту тритію у питній воді, а крім того, накладає обмеження на дозу опромінення від усіх радіонуклідів у воді. Останнє потребує дослідження активності урану, радону, радію-226 і радію-228, свинцю-210, полонію-210 і можливих інших радіонуклідів.

Які ризики несуть ПРН у питній воді?
Зазвичай, ризики від опромінення природними радіонуклідами у воді відносно невисокі.
У загальному випадку величину ризику визначає радіонуклід, його питома активність та вік людини.


дослідження води RU Water Testing ¦ Радіонукліди Радій Радон Уран ¦ Quantulus ¦ Tritium