НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Радіонукліди у воді свердловин

Радій : Радон : Уран : Радіонукліди

Що таке природні радіонукліди?
Природні радіонукліди це радіоактивні елементи які присутні в навколишньому середовищі включаючи грунт і воду.

Що таке радіоактивність?
Радіоактивність це випромінювання, яке дають різноманітні матеріали (радіонукліди) в процесі радіоактивного розпаду атома. Радиоактивність вимірюється в Бекерелях, який представляє собою один розпад радіоактивного атома за секунду.

Яким чином радіонукліди надходять у воду?

Наявність радіонуклідів у воді природна. Вони надходять у воду при її контакті з природними радіонуклідами у грунті.

Яким видам джерел водокористування характерні більш високі рівні радіонуклідів?
Вода з артезіанських свердловин більш імовірно має вище забруднення радіонуклідами в порівнянні з поверхневою водою або водою колодязів.

Які дослідження потрібно провести для води свердловини?
- НРБУ-97 встановлює вимоги до рівня забруднення води артезіанских свердловин по урану, радону, радію-226 і радію-228.
- ДСАНПіН 2.2.4-171-10 встановлює вимоги до рівня радіоактивного забруднення питної води за показниками: сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність, або активність урану, радону, радію-226 і радію-228.
- Директива Ради 98/83/EC встановлює вимоги до рівня забруднення питної води тритіє, а крім того накладає обмеженні на дозу опромінення від усіх радіонуклідів у воді. Останнє потребує дослідження активності урану, радону, радію-226 і радію-228, свинцю-210, полонію-210 і інших можливих радіонуклідів.

Який ризик від споживання питної води з підвищеним рівнем природних радіонуклідів?
Зазвичай, за офіційними даними, ризик за рахунок опромінення природними радіонуклідами у воді відносно невисокий.
У загальному випадку величину ризику визначає радіонуклід, його питома активність, вік людини.
E-mail Us¦ Water UA RU EN¦ Radionuclides Radium Radon Uranium¦ Quantulus¦ Tritium


Radiocarbon dating at Kyiv, Ukraine