НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Контакти : Contacts : Контакты

Дослідження: Директива Ради 98/83/EC. ДСАНПіН 2.2.4-171-10. НРБУ-97.

Лабораторія радіаційного моніторингу ДУ ІГЗ НАМН України ім.О.М.Марзєєва. Контакти

02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА.
Відповідальна особа
– Бузинний Михайло
mbuz@ukr.net тел./факс.380 44 5137074

Laboratory of radiation monitoring of the Marzeev SE IPH NAMS of Ukraine. Contact information
02094, 50 Popudrenko, Kyiv, Ukraine.
Responsible person
- Mykhailo Buzynnyi
mbuz@ukr.net, tel./fax. 380 44 513-70-74

Лаборатория радиационного мониторинга ГУ ИОЗ НАМН Украины им. А.Н.Марзеева. Контакты

02094, Попудренко 50, Киев, УКРАИНА.
Ответственное лицо – Бузынный Михаил
mbuz@ukr.net тел./факс. 380 44 513-70-74

Директива Ради 98/83/EC. ДСАНПіН 2.2.4-171-10. НРБУ-97. Contact information