НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10. Water radioactivity tests (Kyiv, UKRAINE)Site Map

Water analyses for natural radionuclides

*** Дослідження води джерел господарсько-питного водозабезпечення на відповідність вимогам НРБУ-97. Природні радіонукліди.

Аналізи води. Дослідження проводяться в лабораторії радіаційно-гігієнічного моніторингу ІГЗ АМН України ім.Марзеева. 02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА.
Відповідальна особа Бузинний Михайло Георгійович, тел./факс.380 44 5137074

__________________________________________________
*** Исследования воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на соответствие требованиям НРБУ-97 п.8.6.4. Природные радионуклиды. Загрязнения артезианских скважин.

Анализы воды. Исследования проводятся в лаборатории радиационного мониторинга ИОЗ АМН Украины им.Марзеева. 02094, Попудренко 50, Киев, УКРАИНА.
Ответственное лицо – Бузынный Михаил Георгиевич, тел./факс. 380 44 513-70-74


Radio-carbon dating at Kyiv, Ukraine

© 2000-2019 c14.kiev.ua • All Rights Reserved
Page last saved at: 26/01/2019


eXTReMe Tracker
Design by Mobifreaks.com