НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Contact information

Laboratory of radiation monitoring of the Marzeev SE IPH NAMS of Ukraine.
02094, 50 Popudrenko, Kyiv, Ukraine.
Responsible person
- Mykhailo Buzynnyi
mbuz@ukr.net, tel./fax. 380 44 513-70-74


Лабораторія радіаційного моніторингу ДУ ІГЗ НАМН України ім.О.М.Марзєєва.
02094, Попудренко 50, Київ, УКРАЇНА.
Відповідальна особа
– Бузинний Михайло
mbuz@ukr.net тел./факс.380 44 5137074


Лаборатория радиационного мониторинга ГУ ИОЗ НАМН Украины им. А.Н.Марзеева.
02094, Попудренко 50, Киев, УКРАИНА.
Ответственное лицо – Бузынный Михаил
mbuz@ukr.net тел./факс. 380 44 513-70-74