НРБУ-97, ДСАНПіН 2.2.4-171-10.

Дослідження радіоактивності води в Україні

Показники:
- Радій-226 або 226Ra,
- Радій-228 або 228Ra,
- Радон-222 або 222Rn,
- Уран (сума ізотопів),
- Свинець-210 або 210Pb,
- Полоній-210 або 210Po,
- Цезій-137 або 137Cs,
- Стронцій-90 або 90Sr,
- Тритій або 3H,
- Сумарна альфа-активність та сумарна бета-активність

Нормативи - неперевищення показників:
НРБУ-97 - Норми радіаційної безпеки України ,
- Радій-226 - 1,0 Бк/літр,
- Радій-228 - 1,0 Бк/літр,
- Радон-222 - 100 Бк/літр,
- Уран (сума ізотопів) - 1,0 Бк/літр

ДСАНПіН 2.2.4-171-10
- Сумарна альфа-активність - 1,0 Бк/літр,
- Сумарна бета-активність 1,0 Бк/літр
або
- Радій-226 - 1,0 Бк/літр,
- Радій-228 - 1,0 Бк/літр,
- Радон-222 - 100 Бк/літр,
- Уран (сума ізотопів) - 1,0 Бк/літр

Директива Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною"
- Тритій 3H - 100 Бк/літр.
Сумарна(індикативна) доза від споживання води не перевищує 0,1 мЗв на рік,
Для чого визначається вміст: Тритію, 226Ra, 228Ra, 222Rn, Уран (сума ізотопів), 210Pb, 210Po,
для поверхневих джерел: 137Cs, та 90Sr

Директива 2013/51/Євратом
- Радон-222 222Rn - 100 Бк/літр.
- Тритій 3H - 100 Бк/літр.
- Індикативна доза від споживання води не перевищує 0,1 мЗв на рік,
Для чого визначається вміст: Радону-222, Тритію, 226Ra, 228Ra, 222Rn, Уран (сума ізотопів), 210Pb, 210Po,
для поверхневих джерел: 137Cs, та 90Sr

Директива 2020/2184 ЄС:
Ця директива забирає на себе повноваження Директиви Ради 98/83/EC "Про якість води, призначеної для споживання людиною" після закінчення терміну її дії - 13 січня 2023 року, проте вимоги щодо радіоактивності води не розглядаються окремо оскільки вони повністю охоплені в Директиві 2013/51/Євратом.

Методи та обладнання:
Загальний підхід для вибору методів - селективне визначення кожного показника на рівні 0,1 від норматива.
Для чого використовується чутливе обладнання та селективні методи з концентруванням вимірюваної субстанції.

Методи визначення радіоактивності води та інші: 1 >, ...

Посилання:

1. K. Shiraishi, Y. Igarashi, M. Yamamoto, T. Nakajima, I. Los, A. Zelensky and M. Buzinny (1994) Concentrations of thorium and uranium in freshwater samples collected in the former USSR. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Vol. 185: Issue 1. PP: 157–165
DOI: 10.1007/bf02042962

2. AV Zelensky, MG Buzinny, IP Los (1993) Measurements of 226Ra, 222Rn and uranium in Ukrainian groundwater using ultra-low-level liquid scintillation counting. Advances in Liquid scintillation spectrometry. PP. 405-411.
Google Scholar

3. МГ Бузинний (2004) Природна радіоактивність питної води свердловин на території України. / М.Г. Бузинний // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть/ Мат. ХІV з'їзду гігієністів України.—Дніпропетровськ: С.С. 308-310
Google Scholar
DOI: 10.5281/zenodo.3545742

4. K. Shiraishi, T. Nakajima, Y. Takaku, A. Tsumura, S. Yamasaki, I. P. Los, I. Y. Kamarikov, M. G. Buzinny & A. V. Zelensky (1993) Elemental analysis of freshwater samples collected in the former USSR by inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles 173, 313–321 (1993).
DOI: 10.1007/BF02043033

5. МГ Бузинний, ЛЛ Михайлова, ВІ Сахно, МО Романченко (2011) Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні. Довкілля та здоров’я. Випуск 56(1). С.С.
Google Scholar

6. M Buzinny, V Sakhno, M Romanchenko (2010) Natural radionuclides in underground water in Ukraine. LSC-2010. Advances in Liquid Scintillation Counting. PP.6-10
Google Scholar DOI: 10.5281/zenodo.3533387

7. М.Г. Бузинний, М. Я., Циганков, М.О. Бондар (2003) Досвід вивчення природної активності води питного та господарського водопостачання в Житомирській області.
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб.тез та доповідей наук.- практ. конф. (24-25 квітня 2003 р., Київ). - Київ. С. 20-21
Google Scholar

8. АВ Зеленский, МГ Бузынный (1993) Радон-222 в воде: концентрации, дозы, нормирование. Проблемы радиационной медицины: республиканский научный сборник. Киев.Вып. 5. с.71-83.
Google Scholar

9. МГ Бузинний, ЛЛ Михайлова, ВІ Сахно, МО Романченко (2013) Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води. Гігієна населених місць. № 62. 2013, ДУ ІГМЕ. с.232-237.
Google Scholar

10. Бузинний М.Г. Еволюція гігієнічних регламентів для урану в питній та підземній воді / М.Г. Бузинний // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – Київ, – 2004. – Вип.43. – С. 316 – 321.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3545690

11. ДИРЕКТИВА 98/83/EC І КОНТРОЛЬ РАДІОАКТИВНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ. Довкілля та здоров'я. №84. С.14-16.
DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.014 https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.014

12. Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом. № 4 (89) 2018 - с.10-15
DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.04.010

13. Buzynnyi, M., & Mykhailova, L. (2020). Радіоактивність бутильованої води з торгівельної мережі м. Києва. Ядерна та радіаційна безпека, (4(88), 77-80. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).10
https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).10

14. Buzynnyi, M., & Mykhailova, L. (2022). Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України. Ядерна та радіаційна безпека, (4(96), 29-38.
https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).04


GOOGLE Academia: Michael Buzinny / Mykhailo Buzynnyi / Михайло Георгійович Бузинний
Дослідження води ¦ Water RU ¦ Water Testing ¦ Радіонукліди ¦ Радій ¦ Радон ¦ Уран ¦ Quantulus ¦ Tritium