Conventional Carbon Dating Services, Radio Carbon Dating Laboratory, Carbon Analysis, Kiev, Ukraine, LS Measurements, test, 
C14 Dating, C14, Radio Carbon Projects

Принципи радіовуглецевого датування

Яким чином використовують радіовуглець (14C) для датування минулого?

14C є радіоактивним ізотопом хімічного елемента вуглецю. Він формується (в основному) у верхніх шарах атмосфери шляхом взаємодії космічного проміння з атомарним азотом (N2). Він потім окислюється до двоокису вуглецю (CO2) і постійно перемішується в атмосфері. У міру того, що двоокис вуглецю є базою фотосинтезу, радіовуглець інтегрується до усіх живих організмів. З відмиранням рослин і тварин радіовуглець розпадається.

Відомо, що період напіврозпаду радіовуглецю дорівнює 5730 років. У радіовуглецевій лабораторії проводиться вимірювання кількості радіовуглецю по відношенню до стабільного, який не змінює свою концентрацію. Зворотний розрахунок часу розпаду виконують використовуючи відомий період напіврозпаду (T1/2).

Кількість радіовуглецю в земній атмосфері змінюється з часом через минулі зміни сили магнітного поля Землі, сили Сонця та зміни вуглецевого циклу. Це спричиняє те, що вуглецевий рік не дорівнює календарному року. Проте радіовуглецевий вік можно перетворити у календарний вік використовуючи один із програмних пакетів CALIB 4, http://www.arch.ox.ac.uk/rlaha/ : OxCal, CalPal.


Home : Principles : Quality : sizes : Who we are : Submission : Intercomparison : Trace : Russian : Other

Radiocarbon : Analytic : Analytic-Ru : Tritium : Safewater