Conventional Carbon Dating Services, Radio Carbon Dating Laboratory, Carbon Analysis, Kiev, Ukraine, LS Measurements, test, 
C14 Dating, C14, Radio Carbon Projects

Аналітичні послуги

Лабораторія радіаційного моніторингу ІГМЕ АМН України - це аналітична лабораторія, яка проводить вимірювання радіоактивності в продуктах харчування та об'єктах навколишнього середовища, проводить випробування широкого спектру зразків та проводить аналітичну оцінку.

Головним елементом політики лабораторії є впровадження високих стандартів якості, які відповідають сучасним стандартам, впровадженим та таким, що відповідають системі гарантії якості. Лабораторія приймала участь у багатьох міжнародних програмах порівнянь результатів вимірювань.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням для радіометричних визначень широкого спектру радіонуклідів в продуктах харчування та зразках навколишнього середовища. До складу обладнання входять гамма-спектрометри, рідинні альфа- та альфа-бета спектрометри. Проводяться рутинні визначення : >гамма - випромінювачів в різних видах зразків , радону , урану та радію у воді, свинцю-210 , полонію-210 та ДПР радону та торону в повітрі, тритію , C-14 і стронцію-90.

Оснащення лабораторії та досвід персоналу дають можливість проводити необхідні вимірювання для проведення комплексної оцінки умов праці за радіаційним фактором, при добуванні та переробці широкого спектру викопної сировини, зокрема це стосується шахт, ливарних виробництв, тощо.

Експертиза в лабораторії проводиться на основі сучасного обладнання та новітніх світових підходів. Завдяки міжнародній співпраці та дослідницькій практиці лабораторія налагодила стосунки з багатьма провідними лабораторіями Європи.

Для отримання подальшої інформації звертайтесь: за нашими координатами.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Радіовуглець

Вимірювання радону в воді.

Радон-222, радій-226,228 і уран в воді (НРБУ-97)

Директива Ради 98/83/EC .

Гамма-спектрометрія

Визначення суммарної альфа- і бета- активності

Аналітичні послуги. Лабораторія радіаційного моніторингу